Editöryal Politikalar

Odak ve kapsam

Sayın Meslektaşlarım

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ; Bağımsız Danışma (Hakem) Kurulu'nun ilgili üyelerince tarafsız değerlendirme esasına dayanarak yürütülen, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bilimsel faaliyetidir.

Dergimiz, multidisipliner, hakemli, süreli bir diş hekimliği yayın organıdır.

Hedef kitlesi, araştırmacı ve klinisyenlerden diş hekimliği öğrencilerine kadar geniş bir kitleye uzanan SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ ağız ve diş hastalıkları, temel diş hekimliği araştırma konuları, dental biomateryaller, periodontoloji, oral biyoloji, restoratif diş hekimliği, endodonti, konservatif diş tedavileri, pedodonti, implantoloji, oral cerrahi ve patoloji, protez, ortodonti, dental travmatoloji, yeni deneysel teknolojiler, halk sağlığı ve epidemiyoloji alanlarında yayınları kabul edecektir. Klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörden ve editöre mektup türünde başvuruların kabul edileceği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ makalelerinizin basılması için başvurularınızı beklemektedir. Tüm makaleler editör ve konuyla ilgili iki danışma kurulu üyesi tarafından bir (1) ay içerisinde değerlendirilecektir. Makalelerinizi, zaman kazandıracak ve hızlı değerlendirmeyi sağlayacak şekilde, dergimizin web sayfasından (http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/dhfd ) dergimize gönderebileceğinizi ve özellikle özgün araştırmaların kabul edilmesini takiben en kısa zamanda yayınlanacağını belirterek saygılar sunarım.


Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Yayım Kurulu Başkanı

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem görüşünden geçmiş
 

Hakem değerlendirme süreci

GENEL BİLGİLER
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, kar amacı gözetmeyen süreli bilimsel diş hekimliği yayın organıdır.
Hedef kitlesi akademisyen, araştırmacı, klinisyen ve diş hekimliği öğrencileri olan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, bağımsız Bilimsel Danışma (Hakem) Kurulu'nun konuyla ilgili üyelerince tarafsız değerlendirme esasına dayanarak yürütülecek ve yayım hayatını yılda iki (2) kez basılmak üzere düzenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir. Ağız ve diş hastalıkları, endodonti, implantoloji, konservatif diş tedavisi, oral cerrahi ve patoloji, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi, restoratif diş hekimliği, temel diş hekimliği araştırma konuları, dental biomateryaller, yeni deneysel teknolojiler, dental travmatoloji, halk sağlığı ve epidemiyoloji, oral biyoloji alanlarında, klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörün tavsiyesiyle hazırlanan makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları yayınlayacaktır. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.
Editörler ve yayınevi, reklâm amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Makale gönderme ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde e-ileti yoluyla yapılan başvurular editör, yazarlar ve hakemlerin çalışma ve makalenin yayım hızını artırmaktadır. Makalelerinizi http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/dhfd adresinden gerekli kayıt işlemlerinizi tamamlayarak internet yoluyla gönderebilirsiniz.
Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.
Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu’nun iki (2) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale onbeş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır.
Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

DANIŞMA KURULU

Dergimiz Danışma Kurulu Üyeleri (Alfabetik sıra ile):

BAYKUL Timuçin (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
CALDERON Shlomo (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
ÇADIR Bilge (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
DOLANMAZ Doğan (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
EROL Behçet (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
KİŞNİŞCİ Reha (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
KÖMERİK Nurgül (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
TEKİN Uğur (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
TÜZÜM M. Şenol (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)
YILMAZ Derviş (Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi A.D.)

DEMİRCİ Mustafa (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
ERGÜCÜ Zeynep (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
ERMİŞ R. Banu (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
ERTAŞ Ertan (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
KİREMİTÇİ Arlin (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
KORKMAZ Yonca (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
SOLAK Hikmet (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
ŞENGÜN Abdülkadir (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
UZER ÇELİK Esra (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )
YANIKOĞLU Funda (Diş Hast. ve Tedavisi A.D. )

ADANIR Necdet (Endodonti A.D.)
AKTENER B. Oğuz (Endodonti A.D.)
BİLGE ŞEN Hakan (Endodonti A.D.)
ERDEMİR Ali (Endodonti A.D.)
ERDİLEK Necdet (Endodonti A.D.)
GÖRDUYSUS M. Ömer (Endodonti A.D.)
KEÇECİ A. Diljin (Endodonti A.D.)
TANALP Jale (Endodonti A.D.)

AKGÜL H. Murat (Oral Diagnoz ve Radyoloji A.D.)
AVCU Nihal (Oral Diagnoz ve Radyoloji A.D.)
ÇELENK Peruze (Oral Diagnoz ve Radyoloji A.D.)
YILMAZ H. Hüseyin (Oral Diagnoz ve Radyoloji A.D.)

AKÇAM M. Okan (Ortodonti A.D.)
AKSOY DOĞAN Alev (Ortodonti A.D.)
BRIN Iliana (Ortodonti A.D.)
DOĞAN Servet (Ortodonti A.D.)
ÖLMEZ Hüseyin (Ortodonti A.D.)
ÖZÇIRPICI Ayça Arman (Ortodonti A.D.)
SEÇKİN Özlem (Ortodonti A.D.)
TÜRKKAHRAMAN M. Hakan (Ortodonti A.D.)
UZEL İlter (Ortodonti A.D.)
ÜNER Oktay (Ortodonti A.D.)

AKTÖREN Oya (Pedodonti A.D.)
ALAÇAM Alev (Pedodonti A.D.)
ALTAY Ayşe Nil (Pedodonti A.D.)
AYTEPE Zeynep (Pedodonti A.D.)
ERONAT Cemal (Pedodonti A.D.)
Gürbüz TAŞKIN (Pedodonti A.D.)
KARAYILMAZ Hüseyin (Pedodonti A.D.)
KIRZIOĞLU Zuhal (Pedodonti A.D.)
KÜÇÜKEŞMEN Çiğdem (Pedodonti A.D.)
YAVUZ İzzet (Pedodonti A.D.)
YILMAZ Yücel (Pedodonti A.D.)

AKALIN VOLKAN Alev (Periodontoloji A.D.)
ALAADDİNOĞLU E. Elif (Periodontoloji A.D.)
ATAOĞLU Tamer (Periodontoloji A.D.)
ATİLLA Gül (Periodontoloji A.D.)
BALTACIOĞLU Esra Periodontoloji A.D.
ÇAYIR KELEŞ Gonca (Periodontoloji A.D.)
FENTOĞLU Özlem (Periodontoloji A.D.)
HAKKI Sema Sezgin (Periodontoloji A.D.)
KIRZIOĞLU F. Yeşim (Periodontoloji A.D.)
MARAKOĞLU İsmail (Periodontoloji A.D.)
YETKİN AY Zuhal (Periodontoloji A.D.)

AYDIN Cemal (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
AYNA Emrah (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
DÜNDAR Mine (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
EROĞLU Erdal (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
GÜLDAĞ M. Üstün (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
GÜNGÖR Mehmet Ali (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
KOCABALKAN Engin (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
KÜÇÜKEŞMEN H. Cenker (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
KÜMBÜLOĞLU Övül (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
MUTLUAY M. Murat (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
MUTLUAY TEZVERGİL Arzu (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
ÖZTÜRK A. Nilgün (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
SARAÇOĞLU Ahmet (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
TUNÇELLİ Betül Firdevs (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
ULUDAĞ Bülent (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
YANIKOĞLU Nuran (Protetik Diş Tedavisi A. D.)
YEŞİL DUYMUŞ Zeynep (Protetik Diş Tedavisi A. D.)

ORHAN Hikmet (İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları)