SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE MAKSİLLER SİNÜSE GÜTA-PERKA TAŞIRILMASI (BİR OLGU SUNUMU) [Overfilling Gutta-Percha To The Maxillary Sinus During Root Canal Treatment (A Case Report)]

Evren OK, Necdet ADANIR

Özet


ÖZET

Genellikle, başarılı bir endodontik tedavi kök kanallarının temizlenmesi, şekillendirilmesi ve tam olarak doldurulmasına bağlıdır. Kök kanal tedavisini takiben, taşkın preparasyon ve güta-perkanın apikal açıklıktan taşması neticesinde bazı komplikasyonlar olabilir. Maksiller sinüsü içeren taşkın kök kanal dolgusu fasiyel bölgede ve başta ağrıya neden olabilir. Bu yüzden, apikal yapı bozulmadan korunmalı ve dolgu maddelerinin maksiller sinüse taşırılmasından kaçınılmalıdır. Bu vaka raporu, maksiller sinüse taşmış kanal dolgusuna sahip ikinci küçük azı dişin başarılı bir kanal dolgu yenilenmesini bildirmektedir.

ABSTRACT

It is generally accepted that the successful root-canal therapy is mainly depend on the suitable cleaning, canal shaping and proper obturation of root canals. Some complication following the root canal therapy occurs as the result of over instrumentation and then extrusion of gutta-percha through the apical foramina. Endodontic overfilling involving the maxillary sinus may cause facial pain and persistent headaches. Therefore, apical construction has to be kept intact and overextension into the maxillary sinus with obturation materials has to be avoided. This clinical case describes the successful treatment of a second premolar tooth with over instrumented and overfilled to the maxillary sinus.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)