SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

ANTEGONIAL AND RAMUS NOTCH DEPTHS OF DIFFERENT VERTICAL DIMENSIONS [Değişik Vertikal Boyutlarda Antegonial ve Ramus Çentik Derinlikleri]

Alev AKSOY DOĞAN, Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM

Özet


ABSTRACT

Objective(s): The aim of this study was to investigate the effect of three different vertical development types (high, moderate and low) which are determined by the measurement of SN-GoGn on Mandibular Antegonial Notch (AGN) and Ramus Notch (RN) Depts.

Materials and Methods: The relation between Mandibular AGN, RN Depths and different vertical dimensions (high, moderate and low) were assesed using lateral cephalometric radiographic measurements of 150 individuals (75 Female, 75 Male) who were selected from a sample of untreated patients referred to orthodontic clinic. Different vertical groups were divided into two groups according to sex.

Results: The results of the study revealed that both AGN and RN was correlated with SN-GoGn angle. AGN and RN showed significant increase by the increment of vertical dimentions with in different sex groups (p 0.05).

Conclusion: Especially the existence of the relation of SN-GoGn that helps us predict growth pattern, with AGN and RN can be used as the indicator of growth direction differentiation.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı SN-GoGn ölçümü ile belirlenen üç ayrı vertikal büyüme paterninin (yüksek, orta ve alçak) Mandibular Antegonial Çentik (AGN) ve Ramus Çentik (RN) derinliklerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Mandibular AGN ve RN derinliklerinin değişik vertikal boyutlardaki (yüksek, orta ve alçak) birbirleriyle ilişkisi ortodonti kliniğine başvuran fakat tedavi görmemiş 150 bireyden (75 bayan, 75 bay) alınan lateral sefalometrik radiografiler üzerinde yapılan ölçümler değerlendirilmiştir. Değişik vertikal gruplar cinsiyete göre iki gruba ayrılmıştır.

Bulgular: Çalışmanın sonuçları AGN ve RN derinliklerinin her ikisinin de SN-GoGn açısı ile korelasyon gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. AGN ve RN artan vertikal boyutlarda her iki cinsiyette de artış anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p 0.05).

Sonuç: Büyüme paternini tahmin etmede önemli bir bulgu olan SN-GoGn açısı ile birlikte AGN ve RN derinlikleri büyüme yönünün değişiminin tahmininde kullanılabilir.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)