SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

DİŞ YAPISI İLE İLİŞKİLİ GENETİK MALFORMASYONLAR [The Genetic Malformations Related with Tooth Structure]

Zuhal KIRZIOĞLU, Z. Zahit ÇİFTÇİ

Özet


ÖZET

Son yıllarda genetik alanındaki ilerlemeler, diş gelişimi ile ilişkili genetik geçişe sahip anomaliler ve gen mutasyonlarının daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlamaktadır. Diş oluşumu sırasında belirli zamanlarda sentezlenen defektif genlere bağlı olarak, çeşitli diş malformasyonları görülmektedir. Diş gelişiminin kuron oluşum safhasında, ameloblastlar ve odontoblastlar tarafından sentezlenen genlerin, mine ve dentin yapı anomalileri ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Diş gelişimi sırasında ortaya çıkan defektler, tek (izole) olarak veya diğer organ ve dokularla birlikte (bir sendromla ilişkili olarak) meydana gelebilmektedir. Kalıtsal diş patolojileri ve normal diş gelişimi arasındaki ilişkinin anlaşılması, hastaların doğru ve etkili bir şekilde tedavi edilmesini ve dişsel anomalileri içeren bazı sendromların daha erken teşhis edilmesini sağlayacaktır.

ABSTRACT

Nowadays, improvement that has occurred about genetic studies allows to better understanding of genetic abnormalities and gene mutations associated with tooth development. Depending on the defective genes which are expressed during tooth formation at specific times, various tooth malformations can be seen. The genes expressed from odontoblasts/ameloblasts during crown formation, were presented to be associated with developmental defects of enamel and dentin. The defects in tooth formation process can be seen with other tissues, organs (related with a syndrome) or alone (isolated).
Understanding the relationship between normal tooth formation and hereditary tooth pathologies will provide the early diagnosis of syndromes including tooth anomalies and effective treatment of those patients.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)