SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

FLORİD SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ: OLGU RAPORU [Florid Cemento-Osseous Dysplasia: A Case Report]

Bora ÖZDEN, Burcu BAŞ, Seda YILMAZ, Kaan GÜNDÜZ

Özet


ÖZET

Florid semento-osseoz displazi, nadiren gözlenen, genellikle çenelerin dişli alanlarında yerleşen, benign, fibro-osseöz bir lezyondur. Orta yaşta kadınlarda ve mandibulada daha sık gözlenirler. Çoğu florid semento-osseoz displazi lezyonu sekonder enfeksiyon meydana gelinceye kadar asemptomatiktir ve rutin radyografik muayenede tesadüfen ortaya çıkar. Bu vaka raporunda, 29 yaşındaki bayan hastada, klinik, radyografik ve histolojik bulgular temel alınarak teşhisi konulan florid semento-osseoz displazi olgusu sunulmuştur.

ABSTRACT

Florid cemento-osseous dysplasia is a rare benign fibro-osseous lesion in the tooth-bearing regions of the jaws. It is more commonly seen in middle-aged women and the mandible. Many florid cemento-osseous dysplasia lesions are asymptomatic lesions until secondary infection occurs and it was discovered accidentally on routine radiographic examination. In this report, a case of a 48 years old woman, who was diagnosed with florid cemento-osseous dysplasia depends on clinical, radiological and histological findings is presented.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)