SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİ [Digital Radiography in Dentistry]

Osman Sami AĞLARCI, Hasan Hüseyin YILMAZ

Özet


ÖZET

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte tek seferde görüntü elde edilmesi, görüntünün iyileştirilmesi, kalitesinin arttırılması, muhafaza edilmesi, yeniden kazanılması, dijital formatta görüntülerin uzak bölgelere aktarılması sağlanmıştır.
Diş hekimliğinde yarım yüzyıla yakın geçmişi olan dijital radyografi sistemlerin gelişimi günümüzde halen devam etmektedir. Buna paralel olarak hekimler arasında kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.
Bu derlemenin amacı, diş hekimliğinde kullanılan dijital radyografinin avantaj ve dezavantajları, diş hekimliği pratiğinde kullanım alanları hakkında bilgi vermektir.

Anahtar kelimeler: Dijital Radyografi, Direkt Dijital Radyografi, İndirekt Dijital Radyografi, Dijital Fark Radyografisi

ABSTRACT

Visualization in one go, betterment of images, auction quality of images, preserving, recyling and transshipment of digital images to distant areas are provided with the developments of computer technology.
Development of digital radiography systems with a history of almost half century in dentistry still goes on today. In parallel with, tenancy to this systems among dentists are becoming prevalent by the day.
The purpose of this review is to give information about advantages and disadvantages of digital radiography and uses of in dental practice.

Keywords: Digital Radiography, Direct Digital Radiography, Indirect Digital Radiography, Digital Subtraction Radiography

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)