SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

VİTALİTE TEST YÖNTEMİ OLARAK PULSE OKSİMETRİ VE LAZER DOPPLER FLOWMETRİ: DERLEME [Pulse Oximetry and Laser Doppler Flowmetry as a Vitality Test Method: A Review]

Hüseyin KARAYILMAZ, Zuhal KIRZIOĞLU

Özet


ÖZET

Diş hekimliğinde bir tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktör dişin vitalitesinin doğru belirlenmesidir. Fakat pulpanın vitalitesinin ve durumunun değerlendirilmesi karmaşık bir olaydır. Pulpa, kalsifiye dokularla çevrili bir alanda, tamamen kapalı durumdadır. Günümüz diş hekimliği kliniklerinde vitalite test metodu olarak, en fazla termal testlerden ve elektrikli pulpa testlerinden yararlanılmaktadır. Diş vitalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan bu metotlar, pulpal sinirlerin uyarılmasına dayalıdır ve pulpa kan akımı ile doğrudan ilgileri yoktur. Ayrıca sübjektif olan bu testler, hastanın bir uyarana karşı verdiği cevabın diş hekimi tarafından değerlendirilmesi, yorumlanması esasına dayanmaktadır. Ayrıca, bu testler, bir çocuk için hoş olmayan uyaranlardır. Çocukların ağrıya olan korkusu, bu geleneksel pulpa testlerinin sınırlı olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle geleneksel vitalite testlerini başlıca tanı ve tedavi aracı olarak kullanan diş hekimleri için, dişlerin pulpa patolojilerinin değerlendirilmesinde güvenilir sonuçlar verebilecek, yeni test metotlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Son yıllarda, kan akımının tespitinde kullanılan ve invaziv olmayan Pulse Oksimetri ve Lazer Doppler Flowmetri methotlarının, pulpanın kanlanmasının ve vitalitesinin tespitinde de güvenle kullanılabileceği bildirilmektedir.

ABSTRACT

The vitality assessment of teeth is a crucial diagnostic procedure in the practice of dentistry. But it is complicated by the fact that the dental pulp is enclosed within calcified tissue. The most widely used traditional pulp vitality test methods are electric pulp testers (EPT) and thermal stimulus. These methods are relying on stimulation of nerve fibers and given no direct indication of blood flow within the pulp. In addition, each of these methods is subjective tests and that depend on the patient’s perceived response to a stimulus, as well as the dentist’s interpretation of that response. And these methods have a potential to produce an unpleasant and occasionally painful sensation. Thus the reliability of these methods can vary and they are of limited use with children. Therefore it is important that to find a new diagnostic tool to assist in the diagnosis of teeth with pulpal pathosis and consequently to aid in their correct treatment.
Pulse Oximetry and Laser Doppler Flowmetry are non-invasive methods to measure blood flow, which have been recently introduced as a new method to diagnose pulp vitality in human teeth.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)