SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

KALSİYUM HİDROKSİTİN ENDODONTİDEKİ KULLANIM ALANLARI [Calcium Hydroxide in Endodontics]

Şefika Nur AKYÜZ, Ali ERDEMİR

Özet


ÖZET

Kalsiyum hidroksit, geçtiğimiz yüz yılın ilk yarısından bu yana diş hekimliğinde çeşitli amaçlarla kullanılan bir materyaldir. Kalsiyum hidroksit; kanama ve infeksiyon kontrol edilebilirse pulpa vitalitesini sürdürmek amacıyla, kök kırıklarının tedavisinde, perforasyonlarda, apeksifikasyonda ve kök rezorbsiyonlarında kullanılabilir. Bu derleme, özel endodontik işlemler için kullanılması gereken kalsiyum hidroksit hakkında karar vermek için klinisyenlere yardım edecektir.

Anahtar kelimeler: Kalsiyum Hidroksit, Endodonti, pH, Hidroksil iyonları

ABSTRACT

Calcium hydroxide is a material used for various purposes since its introduction into dentistry in the early part of the twentieth century. Calcium hydroxide may be used to preserve the vital pulp if infection and bleeding are controlled; to repair root fractures, perforations, apexification and root resorptions. This rewiev will help clinicians to make inferred judgements about calcium hydroxide should be used for specific endodontic procedures.

Keywords: Calcium Hydroxide, Endodontics, pH, Hydroxyl Ions

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)