SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

BAKTERİYOLOJİK TEKNİKLER İLE MİNEDE YAPAY ÇÜRÜK OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ [Methods of Formation of Artificial Enamel Caries Using Bacteriological Techniques]

Deniz C. CAN-KARABULUT, Barış KARABULT, Hikmet SOLAK

Özet


ÖZET

Çürük oluşumunun ve çürükten korunma yollarının mekanizmalarını anlamayı amaçlayan araştırmalarda minede yapay çürük lezyonlarının hazırlanmasının çok önemli bir yeri vardır. Minede yapay çürük lezyonlarının hazırlanması için çeşitli demineralizasyon sistemleri mevcuttur. Doğal çürüğün oluşum mekanizmalarını anlayabilmek için çeşitli metotlarla yapay çürük lezyonları hazırlanabilir. Farklı restoratif materyallerin restoratif ve proflaktik özellikleri yine bu metotla ağız içi uygulaması öncesi test edilip daha ileri ve pahalı çalışmalara geçilmeden önce ağız içi ortamına en yakın yapay ortamlarda geliştirilebilir. Etik açıdan bu tür çalışmaları in vivo şartlarda doğal çürük oluşturarak yapmak doğru olmadığından yapay çürük benzeri lezyon oluşturma çalışmaları günümüzde birçok etkenin incelenmesinde önemli bir kullanım alanına sahiptir.

Anahtar kelimeler: Mine, Yapay Çürük, Bakteriyolojik Teknikler

ABSTRACT

Preparation of artificial carious lesions in enamel has a great importance for the researches aiming to understand the mechanisms of formation and prevention of caries. There are various demineralization systems for the preparation of artificial enamel caries lesions used for the understanding of the formation mechanisms of natural caries. Besides these artificial methods, simulating the oral environment as closely as possible can also be used in researches aiming to study the protective measures of the various restorative dental materials initial to the application of more expensive and further in vivo studies. Formation of artificial carious lesions has a wide usage area in nowadays studies in the investigation of lots of factors involving caries without the need of formation of in vivo natural lesions which has got so many non-ethical drawbacks.

Keywords: Enamel, Artificial Caries, Bacteriological Techniques

Tam Metin: TAM METİN-FULL TEXT (PDF)