SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

FLOROZİSLİ DİŞLERDE AĞARTMA [Bleaching of Fluorosed Teeth]

Günseli KATIRCI, Esra UZER ÇELİK

Özet


ÖZET

Dental florozis mine dokusunun oluşumu sırasında aşırı miktarda florür alımına bağlı olarak gelişen mine displazisidir. Bu durum içme sularındaki yüksek florür konsantrasyonu veya florürün koruyucu diş hekimliğinde aşırı miktarda kullanılmasından kaynaklanabilir. Florozisli dişlerde mine yüzeyinde tebeşirimsi beyaz alanlar, sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen renklenmeler ve yüzey poröziteleri gözlenir. Florozise bağlı renklenmeler hastalarda önemli estetik sorunlara yol açmakta ve bu nedenle tedavi edilmeleri gerekmektedir. Ağartma işlemi dental florozisin tedavisinde kullanılabilecek en konservatif yöntem olması açısından önemlidir. Bu derlemenin amacı dental florozisin etiyolojisinin, klinik görünümünün ve farklı ağartma tekniklerinin florozisli dişlerin tedavisindeki etkinliklerinin bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar ışığında incelenmesidir.

Anahtar kelimeler: Dental Florozis, Ağartma, Mikroabrazyon

ABSTRACT

Dental fluorosis is a form of enamel dysplasia caused by excessive fluoride intake during enamel formation. This dysplasia may occur due to the increased use of fluoride in preventive dentistry or higher fluoride concentrations in drinking water. Teeth impacted by fluorosis have white opaque areas or discolorations ranging from yellow to dark brown together with surface porosities on the enamel surface. The staining caused by fluorosis leads to severe esthetic problems and thus it should be treated. Bleaching procedure is of importance as it is the most conservative treatment method of dental fluorosis. The aim of this review was to evaluate the etiology, clinical appearance and the efficacy of different bleaching techniques on the treatment of fluorosed teeth in light of the related studies.

Keywords: Dental Fluorosis, Bleaching, Microabrasion

Tam Metin: TAM METİN-FULLTEXT (PDF)