SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

KORUYUCU ELDİVEN KULLANIMI VE EL DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN CİLT DUYARLILIK REAKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Evaluation of Skin Sensitivity Reactions Owing to Using of Preventive Gloves and Procedures of Hand Disin

Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Zuhal KIRZIOĞLU, Derya CEYHAN KORUK, Özge ERKEN GÜNGÖR, Sevgi YAVUZ, Sultan UYSAL

Özet


ÖZET

Giriş: Sağlık çalışanlarında koruyucu lateks eldiven kullanımı ve el dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanması, çeşitli enfeksiyonların önlenmesi bakımından çok önemlidir. Ancak lateks eldivenlerin kullanılması ve dezenfeksiyon işlemlerinin sık uygulanması; ciltte yanma, kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına sebebiyet verebilmektedir.

Amaç: Bu anket çalışmasının amacı, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi sağlık personeli ve klinik staj öğrencilerinde; koruyucu eldiven ve sabun/dezenfektan kullanımına ve el dezenfeksiyon sıklığına bağlı olarak meydana gelen cilt meydana gelen cilt duyarlılık reaksiyonlarının görülme sıklığının, bireylerden öğrenilen subjektif bulgular doğrultusunda değerlendirilmesidir.

Gereç, Bireyler ve Yöntem: Anket soruları, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi sağlık personeli ve klinik staj öğrencilerinden oluşmak üzere, toplam 138 gönüllü kişi (78 bayan, 60 erkek) tarafından cevaplandırılmıştır. Tüm anket formları dikkatle değerlendirilmiş ve ankette yer alan 7 soruya verilen yanıtların yüzdeleri hesaplanarak, cilt duyarlılık reaksiyonlarının görülme sıklığı belirlenmiştir.

Bulgular: En sık eldiven kullanımı oranı “her hastada” % 82,59, en sık el dezenfeksiyonu oranıysa, “hasta tedavisinden önce ve sonra” % 55.78 olarak bildirilmiştir. Katılımcıların %57,96’sı el dezenfeksiyonunda “sadece sabun” kullandıklarını, %18,82’si, “eldiven + sabun”a karşı cilt duyarlılık reaksiyonları meydana geldiğini, %95,64’ü ellerini kurularken “kağıt havlu” tercih ettiklerini, % 55,78’i ellerini yıkadıktan sonra “koruyucu el kremi” kullandıklarını bildirmişlerdir.

Sonuç: SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi sağlık personeli ve klinik staj öğrencileri arasında görülen cilt duyarlılık reaksiyonlarının görülme sıklığının, lateks eldiven kullanımının yanı sıra, sabun-dezenfektan kullanımı ve el yıkama sıklığıyla da ilgili olduğu belirlenmiştir. Cilt duyarlılık reaksiyonlarına karşılık bireysel çözümlerin geliştirilmeye çalışıldığı gözlemlenerek, bu tür belirtilerin önlenebilmesi veya azaltılabilmesi amacıyla, daha geliştirilmiş ve koruyucu antialerjik-dermatolojik ürünlerin üretiminin gerekli olduğu düşüncesine ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Lateks Alerjisi, Sağlık Çalışanlarında Alerjik Kontakt Dermatit, Cilt İrritasyonunda Dezenfektanlar ve Deterjanlar, Koruyucu Bariyer Oluşturan Kremler

ABSTRACT

Introduction: Using of protective latex gloves and disinfection procedures are rather important for prevention of health staff from several infections. However, latex gloves and disinfection procedures may cause some skin sensitivity reactions such as burning, pruritis, erythema & vesiculation.

Objective: The aim of this questionnaire study was to evaluate the frequency of skin sensitivity reactions relating to using of latex gloves, using of soap/disinfectants and disinfection procedures in health staff and students of SDU Faculty of Dentistry according to their personal subjective symptoms.

Material, Persons and Method: The questionnaire was answered by health staff and students of SDU Faculty of Dentistry (the sum of 138 persons; 78 females, 60 males). All of forms were carefully evaluated. The per-cents of answers were calculated and frequency of reactions was determined.

Results: The most frequency of using of gloves was 82,59% for “each patient”. The most frequency of disinfection procedures was 55.78% for “before and after for each patient”. Using of “soap” was mostly reported by 57,97% of persons. 18,82% of them have said that they had skin reactions to “gloves+soap”. Paper-towel was preferred by 95,64% of persons. Using of “barrier cream” was reported as a rate of 55,78%.

Conclusion: The frequency of skin sensitivity reactions in health staff and students of SDU Faculty of Dentistry were found relating to using of latex gloves, using of soap-disinfectants and washing hands frequently. Personal solving was observed for skin sensitivity reactions. It was decided that, protective antiallergic-dermatologic products are necessary.

Keywords: Latex Allergy, Allergic Contact Dermatit in Health Care Workers, Disinfectants and Detergents on Skin Irritation, Protective Barrier Creams

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)