SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN HASTALARDA KLEARWAY APAREYİNİN SEFALOMETRİK VE POLİSOMNOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ [Cephalometric and Polysomnographic Evaluation of Klearway Appliances in Patients with Obstructive Sleep Apnea]

Emel SARI, Alev AKSOY DOĞAN, Hüseyin KURTULMUŞ

Özet


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, orta şiddette obstrüktif uyku apnesi (OSA) hastaların Klearway apareyi kullanım sonrasında, sefalometrik ve polisomnografik değerlerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya orta şiddetteki OSA hastası olarak kabul edilen 10 erkek hasta katılmıştır ve Klearway apareyi kullandırılmıştır. Yaş ortalamaları 39±4,2’dir. Vücut ağırlık indeksi (Body Mass Index) 32,3±5,1kg/m2 ve boyun genişliği ise 42±3,5cm ‘dir.

Bulgular: Apne, hipopne indeksi (AHI) 25,4± 3,2’den bir ay sonunda 9,5±3,8’e düşmüştür (p 0,05). Sefalometri filmlerinde ise orofarenks ve hipofarenks sahalarında tedavi sonunda gözlenen genişlemeler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p 0,05). Posterior hava yolu boşluğunda da (PAS) artış gözlenmiştir. Hyoid kemik apareyle beraber yukarı ve ileri doğru yer değiştirdiği için mandibular düzlem ve hyoid kemik arası mesafe azalmıştır.

Sonuç: Klearway apareyi, orta şiddetteki OSA hastalarında, apne-hipopne indeksini (AHI) düşürerek başarılı bir sonuç vermiştir. Aparey uygulandıktan sonra elde edilen sefalometri filmlerinde orofarenks ve hipofarenks sahalarında artış gözlenmiştir (p 0.05). Nazofarenksdeki artış ise anlamlı bulunmamıştır (p 0.05).

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to evaluate the Cephalometric and polysomnographic parameters at the end of the Klearway appliance usage in patients with obstructive sleep apnea.

Materials and Methods: Klearway appliance was administered to 10 mild obstructive sleep apne (OSA) patients. The mean age was 39±4,2’dir. Body Mass Index was 32,3±5,1kg/m2 and neck width was 42±3,5cm.

Results: Apnea and Hypopnea Index (AHI) reduced from 25,4± 3,2 to 9,5±3,8 at the end of one month appliance usage (p 0,05). Statistically significant increase was found in the hypopharynx and oropharynx area (p 0,05). Increment was observed in posterior airway space (PAS). The distance between mandibular plane and hyoid (MP-H) decreased, since hyoid bone had been elevated to the front and up with appliance.

Conclusion: Mild OSA cases were treated by Klearway appliance successfully by reducing apne hypopnea index (AHI). Increament in orophargeal and hypopharangeal area was found significant after Klearway application. Neverthless increament in nasopharangeal area was not significant.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)