SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA TRİSMUS [Trismus in Head and Neck Cancer Patients]

Emel BULUT

Özet


ÖZET

Trismus çiğneme kaslarının tonik kontraksiyonu olarak tanımlanır. Yaşam kalitesini dramatik olarak etkileyen bir belirtidir. Baş ve boyun kanserli hastalarda tümör ağzı kapayan kasların içine veya yakınına doğru büyüyebilir. Bu da refleks kontraksiyonunu uyarır. Bu refleks kontraksiyon ağzı kapayıcı kasların gerilmesini engeller ve trismusla sonuçlanır. Trismus kanser terapisinin bir morbiditesi olarak da ortaya çıkabilir. Baş boyun kanserli hastalarda cerrahi uygulama, ağzı kapayan kaslarda skar kontraksiyonundan dolayı ağız açıklığını azaltan skar dokusu oluşturabilir.
Böyle hastalar ağız açıklılığındaki kısıtlılık sebebi ile diş hekimine başvurabilirler. Böylece bu hastaların teşhisini belki de ilk diş hekimleri tespit edebilir. Kanserin erken teşhis edilmesi açısından bu konu önem taşımaktadır.

ABSTRACT

Trismus is defined as a tonic contraction of the muscles of mastication. Trismus can dramatically affect quality of life in a variety of ways. Tumours can grow in or around the region of mouth closing muscles. This is also stimulation in tonic spasm by reflexes. The efferent part of the tonic reflex arch of the muscles of mastication is activated, tonus is increased and trismus develops. Trismus is a well recognized morbidity following head and neck cancer treatment. The primary factor in limiting jaw motion in surgery patient is the rapid formation of collagen secondary surgery.
These patients complained of restriction in opening of the mouth, thus patients may refer dentist. Thus, the dentists may be early diagnose in head and neck cancer patients. This issue matter by to diagnose early in cancer.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)