Cilt 1, Sayı 1 (2009)

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

ÜÇ FARKLI HASSASİYET GİDERİCİ AJANIN DENTİN TÜBÜLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ [Evaluation of the Effect of Three Different Desensitizers on the Dentin Tubules Using a Scanning Electron Microscope] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
R. Banu ERMİŞ, Esra UZER ÇELİK
ANTEGONIAL AND RAMUS NOTCH DEPTHS OF DIFFERENT VERTICAL DIMENSIONS [Değişik Vertikal Boyutlarda Antegonial ve Ramus Çentik Derinlikleri] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Alev AKSOY DOĞAN, Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN HASTALARDA KLEARWAY APAREYİNİN SEFALOMETRİK VE POLİSOMNOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ [Cephalometric and Polysomnographic Evaluation of Klearway Appliances in Patients with Obstructive Sleep Apnea] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Emel SARI, Alev AKSOY DOĞAN, Hüseyin KURTULMUŞ
DİŞ YAPISI İLE İLİŞKİLİ GENETİK MALFORMASYONLAR [The Genetic Malformations Related with Tooth Structure] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Zuhal KIRZIOĞLU, Z. Zahit ÇİFTÇİ
BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA TRİSMUS [Trismus in Head and Neck Cancer Patients] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Emel BULUT
KÖK KANAL TEDAVİSİNDE MAKSİLLER SİNÜSE GÜTA-PERKA TAŞIRILMASI (BİR OLGU SUNUMU) [Overfilling Gutta-Percha To The Maxillary Sinus During Root Canal Treatment (A Case Report)] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Evren OK, Necdet ADANIR
TRAVMA SONUCU OLUŞAN KRON KIRIKLARININ MUTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ [Multidisciplinary Team Rehabilitation of Traumatized Teeth with Crown Fractures] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Buket AYNA, Nihal HAMAMCI, Sema ÇELENK, Bozan İZOL