Cilt 2, Sayı 1 (2010)

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

PERİODONTİTİSLİ HİPERLİPİDEMİLİ BİREYLERDE PERİODONTAL TEDAVİNİN SALYA LAKTOFERRİN SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [The Effect of Periodontal Treatment on Salivary Lactoferrin Levels in Hyperlipidemic Patients with Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Özlem FENTOĞLU, Gülin YILMAZ, Havva KOÇAK, Recep SÜTÇÜ, Fatma Yeşim KIRZIOĞLU
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIMI VE EL DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN CİLT DUYARLILIK REAKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Evaluation of Skin Sensitivity Reactions Owing to Using of Preventive Gloves and Procedures of Hand Disin Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Zuhal KIRZIOĞLU, Derya CEYHAN KORUK, Özge ERKEN GÜNGÖR, Sevgi YAVUZ, Sultan UYSAL
FLOROZİSLİ MİNEDE TAM-SERAMİK RESTORASYONLARIN MAKASLAMA BAĞLANMA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [Determination of Shear Bond Strength of Full-Ceramic Restorations on Fluorosed Enamel] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, P. Sema AKA
ŞİDDETLİ SINIF III VE SINIF I MALOKLÜZYONLU VAKALARDA ALVEOLER YAPILARIN VE SİMFİZ BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [The Evaluation of the Alveolar Structures and Symphysis Region of the Severe Class III and Class I Malocclusion] Özet TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Elçin ESENLİK, Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU, Ayşe GÜLŞEN
DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİ [Digital Radiography in Dentistry] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Osman Sami AĞLARCI, Hasan Hüseyin YILMAZ
KALSİYUM HİDROKSİTİN ENDODONTİDEKİ KULLANIM ALANLARI [Calcium Hydroxide in Endodontics] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Şefika Nur AKYÜZ, Ali ERDEMİR
ON OLGUDA DİSTOMOLARLAR [Distomolars in Ten Cases] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Koray ÖZER, Şeref EZİRGANLI, Mustafa KIRTAY, Hasan Hüseyin KÖŞGER
SEMENTO-OSSİFİYE FİBROMA: OLGU RAPORU [Cemento-Ossifying Fibroma: Case Report] Özet Tam Metin-Full Text (PDF)
Semra KAYAALTI ÖZARSLAN, Gülperi KOÇER, Orçun TOPTAŞ, Timuçin BAYKUL