Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) ANTEGONIAL AND RAMUS NOTCH DEPTHS OF DIFFERENT VERTICAL DIMENSIONS [Değişik Vertikal Boyutlarda Antegonial ve Ramus Çentik Derinlikleri] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Alev AKSOY DOĞAN, Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) ÜÇ FARKLI HASSASİYET GİDERİCİ AJANIN DENTİN TÜBÜLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ [Evaluation of the Effect of Three Different Desensitizers on the Dentin Tubules Using a Scanning Electron Microscope] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
R. Banu ERMİŞ, Esra UZER ÇELİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) BAKTERİYOLOJİK TEKNİKLER İLE MİNEDE YAPAY ÇÜRÜK OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ [Methods of Formation of Artificial Enamel Caries Using Bacteriological Techniques] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Deniz C. CAN-KARABULUT, Barış KARABULT, Hikmet SOLAK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA TRİSMUS [Trismus in Head and Neck Cancer Patients] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Emel BULUT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) BİLATERAL MANDİBULAR DİSTOMOLAR DİŞLER: VAKA RAPORU [Bilateral Mandibular Distomolar Teeth: A Case Report] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Bora ÖZDEN, Burcu BAŞ, Kaan GÜNDÜZ, Koray Onur ŞANAL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) CLEİDOCRANİAL DYSOSTOSİS’Lİ BİR OLGUNUN OVERLAY HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLE REHABİLİTASYONU [Oral Rehabilitation of a Patient with Cleido-Cranial Dysostosis with Overlay Removable Partial Dentures] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Hamiyet GÜNGÖR, Volkan ŞAHİN, Zuhal ÖZGÜR
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) DENTAL İMPLANT YÜZEY TEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR [Recent Approaches in Dental Implant Surface Technology] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Yeliz KILINÇ, Erkan ERKMEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİ [Digital Radiography in Dentistry] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Osman Sami AĞLARCI, Hasan Hüseyin YILMAZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) DİŞ RENKLENME SEBEPLERİ VE DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (DERLEME) [ The Causes of Dental Coloration and the Evaluation of Bleaching Techniques (Review)] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Kıvanç YAMANEL, Alper ÇAĞLAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) DİŞ YAPISI İLE İLİŞKİLİ GENETİK MALFORMASYONLAR [The Genetic Malformations Related with Tooth Structure] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Zuhal KIRZIOĞLU, Z. Zahit ÇİFTÇİ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) FARKLI RENK ANAHTARLARININ METAL-SERAMİK KRONLARIN RENK UYUMLARINA ETKİSİ [Effect of Various Shade Guides on Colour Match of Ceramo-Metal Crowns] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Akın ALADAĞ, Erhan Muharrem ÇÖMLEKOĞLU, Gökhan YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) FLOROZİSLİ DİŞLERDE AĞARTMA [Bleaching of Fluorosed Teeth] Özet   TAM METİN-FULLTEXT (PDF)
Günseli KATIRCI, Esra UZER ÇELİK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) FLOROZİSLİ MİNEDE TAM-SERAMİK RESTORASYONLARIN MAKASLAMA BAĞLANMA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [Determination of Shear Bond Strength of Full-Ceramic Restorations on Fluorosed Enamel] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, P. Sema AKA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) FLORİD SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ: OLGU RAPORU [Florid Cemento-Osseous Dysplasia: A Case Report] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Bora ÖZDEN, Burcu BAŞ, Seda YILMAZ, Kaan GÜNDÜZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) FOKAL EPİTELYAL HİPERPLAZİ (HECK HASTALIĞI): OLGU RAPORU [Focal Epithelial Hyperplasia (Heck’s Disease): Case Report] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Arife KAPDAN, Serkan AKSOY, Ceren ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE SERAMİKLE HAZIRLANAN SABİT RESTORASYONLARIN KIRILMA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [Determination of Fracture Resistance of Fixed Restorations Prepared With Fiber-Reinforced Composite and Ceramic] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Bülent ULUDAĞ, Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Mehmet Ali KILIÇARSLAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) KALSİYUM HİDROKSİTİN ENDODONTİDEKİ KULLANIM ALANLARI [Calcium Hydroxide in Endodontics] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Şefika Nur AKYÜZ, Ali ERDEMİR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) KÖK KANAL TEDAVİSİNDE MAKSİLLER SİNÜSE GÜTA-PERKA TAŞIRILMASI (BİR OLGU SUNUMU) [Overfilling Gutta-Percha To The Maxillary Sinus During Root Canal Treatment (A Case Report)] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Evren OK, Necdet ADANIR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) KORUYUCU ELDİVEN KULLANIMI VE EL DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN CİLT DUYARLILIK REAKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Evaluation of Skin Sensitivity Reactions Owing to Using of Preventive Gloves and Procedures of Hand Disin Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Zuhal KIRZIOĞLU, Derya CEYHAN KORUK, Özge ERKEN GÜNGÖR, Sevgi YAVUZ, Sultan UYSAL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) KULAK ÜZERİNDEKİ İŞİTME CİHAZI İÇİN KİŞİYE ÖZEL İMAL EDİLEN ARA PARÇA: BİR TEKNİK RAPOR [Individually Fabricated Transfer Device for Hearing Aid on Ear: A Technical Report] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Hüseyin KURTULMUŞ, Övül KÜMBÜLOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) METAL DESTEKLİ SERAMİK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMİRİNDE KOMPOZİT REZİN KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Evaluating the use of composite resin for repairing fractures in porcelain fused to metal restorations] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Yurdanur UÇAR, Mehmet Can BAŞGİL, Ecmel Nadir BUDAK, Cem KURTOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) MİDPALATAL VE MANDİBULER SİMFİZİS DİSTRAKSİYONU İLE MALOKLÜZYON TEDAVİSİ: VAKA RAPORU [ Treatment of Malocclusion with Midpalatal and Mandibular Symphyseal Distraction: A Case Report ] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Timuçin BAYKUL, Mustafa Asım AYDIN, M. Hakan TÜRKKAHRAMAN, Yavuz FINDIK, Mehmet SARIOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) MİNE VE DENTİNE BAĞLANAN TAM-SERAMİK RESTORASYONLARIN MAKASLAMA BAĞLANMA DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI [Comparison of Shear Bond Strength of Full-Ceramic Restorations on Enamel and Dentin] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, P. Sema AKA
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT VE PEDODONTİDEKİ ÖNEMİ [Mineral Trioxide Aggregate and the Importance in Pediatric Dentistry] Özet   TAM METİN-FULL TEXT (PDF)
Hüseyin KARAYILMAZ, Zuhal KIRZIOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN HASTALARDA KLEARWAY APAREYİNİN SEFALOMETRİK VE POLİSOMNOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ [Cephalometric and Polysomnographic Evaluation of Klearway Appliances in Patients with Obstructive Sleep Apnea] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Emel SARI, Alev AKSOY DOĞAN, Hüseyin KURTULMUŞ
 
Toplam 38 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>