Editöryal Politikalar

Odak ve kapsam

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.
Dergide su ürünleri alanında yapılmış orijinal araştırmalar, araştırma notu, kısa araştırma ve derleme nitelikli eserler yayınlanır. Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Eserin tüm sorumluluğu yazarına(/larına) aittir. Dergi editörü eserlerin teknik içerik ve baskı hatalarından sorumlu değildir. Basılmış olan eserlere telif ücreti ödenmez. Eserler bildirilmiş olan yazım kurallarına uyularak Türkçe veya İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılabilir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulunca bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir. Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunmayan eserler yazar (ına/larına) iade edilmez.

 

Bölüm Politikaları

Araştırma Makaleleri

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş

Derlemeler

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş
 

Hakem değerlendirme süreci

Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.