SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

Babadıllimanı Koyu (Silifke-Mersin) Sivrikuyruk Dilbalığının (Cynoglossus sinusarabici Chabanaud, 1931) Bazı Biyolojik Özellikleri

Hacer YELDAN, Dursun AVŞAR, Meltem ÖZÜTOK

Özet


Babadıllimanı koyundaki sivrikuyruk dilbalığı (Cynoglossus sinusarabici Chabanaud, 1931) populasyonunun bazı biyolojik özellikleri belirlemek amacıyla Mayıs 1999-Nisan 2000 tarihleri arasında aylık örneklemeler sonucu elde edilen 196 adet birey incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucu, bu
bireylerin %51,51’inin erkek %48,50’sinin ise dişilerden oluştuğu; dişilerin toplam boy aralığının 6,9- 15,10 cm, erkeklerin 5,70-14,60 cm arasında değiştiği ve bireylerin I-V. yaş grupları arasında dağılım gösterdikleri belirlenmiştir. Erkek ve dişilerin Boy-Ağırlık ilişkilerinin sırasıyla W=0,0075L2,9498 ve W=0,0068L 2,9846 şeklinde olduğu; her iki eşey için von Bertalanffy boyca ve ağırlıkça büyüme
sabitlerinin L∞=19,16 cm, K=0,22 yıl-1, to= -0,62 yıl ve W∞=45,79 g olduğu hesaplanmıştır. Toplam ölümlerin üssi katsayısının Z=0,70 yıl-1, doğal nedenlerle olan ölümlerin üssi katsayısının M=0,49 yıl-1 ve balıkçılık nedeniyle olan ölümlerin üssi katsayısının ise F=0,21 yıl-1 olduğu; bu stoktan yararlanma düzeyinin E=0,30 olduğu ve böylece Babadıllimanı koyundaki sivrikuyruk dilbalığından yetersiz düzeyde yararlanıldığı saptanmıştır.

Tam Metin: PDF