SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Oksitetrasiklin HCl’nin Nötrofillerin Fagositik Aktivitesine ve Baz Kan Parametrelerine Etkisi

Fikri BALTA, Ramazan ŞEREZLİ, Şevki KAYIŞ, Süleyman AKHAN, İlhan YANDI

Özet


Bu çalışmada ortalama 200±27 g ağırlığa sahip gökkuşağı alabalıkları (O. mykiss)’na 10 gün süreyle
tedavi dozunda (100 mg.kg&1canlı ağırlık) oksitetrasiklin HCl yeme karıştırılarak verilmiştir. Daha sonra 5
er günlük aralıklarla alınan kan örneklerinde oksitetrasiklinin nötrofillerin fagositik aktivitesine etkisi
belirlenmiştir. Ayrıca eritrosit, lökosit sayısı ve hemotokrit dererlere (%) etkisi de ortaya konulmuştur.
Araştırma sonuçları yemle birlikte karıştırılarak 100 mg.kg&1dozunda oksitetrasiklin uygulaması
gökkuşağı alabalıklarında lökosit ve NBT (+) hücre sayısında artışa neden olduğunu, eritrosit sayısı ve
hematokrit değerinde ise önemli bir değişime neden olmadığını göstermiştir.

Tam Metin: PDF