SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

Seyhan Baraj Gölü Pullu Sazanlarının (Cyprinus carpio L. 1758) Mevsimsel Besin Kompozisyonu ile Sıcak Tütsüleme SonrasI Kimyasal ve Duyusal Değşimleri*

Deniz AYAS, Gürkan EKİNGEN, Mehmet ÇELİK

Özet


Bu çalışmada Seyhan Baraj gölünde yaşayan sazanların (Cyprinus carpio L. 1758) ilkbahar, yaz,
sonbahar ve kış mevsimlerindeki tütsülemeden önce ve sonraki kimyasal kompozisyonları belirlenmiş
ayrıca sıcak tütsüleme sonrası duyusal analizleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda sazanların
mevsimsel olarak kimyasal kompozisyonlarında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sazanların
ham yağ ve su oranının ters orantılı olarak mevsimlere göre değiştiği belirlenmiştir. Sazanların en yüksek
yağ oranına kış (%7,01) ve ilkbahar (%6,95) mevsimlerinde ulaştığı saptanmış ve bu mevsimlerin
sazanların sıcak tütsülenmesi için en uygun mevsimler olduğu kanısına varılmıştır. Sıcak tütsülenmiş
örneklerin taze örneklere göre kimyasal kompozisyonlarında önemli değişiklikler olduğu belirlenmiştir.
Duyusal olarak her mevsimde konsantre ve kuru tuzlama ön işlemi uygulanan örneklerin, %10 ve %20
tuzluluk ön işlemi uygulanan örneklere göre daha fazla beğenildii tespit edilmiştir. Seyhan baraj gölünde
yaşayan sazanların tütsüleme sonunda kimyasal kompozisyonları ve duyusal kriterleri incelendiğinde, bu
sazanların sıcak tütsüleme için genel olarak uygun olduğu kanısına varılmıştır.

Tam Metin: PDF