SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri

Haşim SÖMEK, Süleyman BALIK, M. Ruşen USTAOĞLU

Özet


Topçam Baraj Gölü’nün fitoplankton kompozisyonunu ve mevsimsel değişimlerini incelemek amacıyla, Haziran 1999-Mayıs 2000 tarihleri arasında aylık örneklemeler yapılmıştır. Örnekler 2 ayrı istasyondan, 60mikrom göz açıklığındaki plankton kepçesiyle, vertikal ve horizontal olarak toplanmıştır.
Çalışma sonucunda, 15’i Cyanophyta, 26’sıChlorophyta, 15’i Bacillariophyta, 3’ü Dinophyta ve 4’ü Euglenophyta’dan olmak üzere toplam 63 takson tespit edilmiş olup, bu taksonlar Türkiye tatlısuları için kozmopolittir. Botryococcus braunii, Pediastrum boryanum, Staurastrum paradoxum,, Aulacoseira
granulata, Fragilaria crotonensis, Surirella robusta, Synedra acus, Anabaena solitaria, Aphanizomenon gracile, Aphanizomenon issatschenkai, Gomphosphaeria aponina ve Ceratium hirundinella örnekleme periyodu boyunca en sık gözlenen taksonlardır. Fitoplankton kompozisyonu ve Nygaard (1949) bileşikindeksi değerlerine göre Topçam Baraj Gölünün mezotrofikten ötrofik duruma yöneldiği tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF