SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

Lactococcus garvieae Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Ayşegül KUBILAY, Soner ALTUN, Gülşen ULUKÖY, Öznur DILER

Özet


Bu çalışmada, 9 farklı Lactococcus garveiae suşlarının Mueller-Hinton agarda disk diffüzyon tekniği ile ATB VET (Biomerieux 14 289) strip sistemi kullanılarak antimikrobiyal duyarlılıklarının yanısıra E testi (AB BIODISK) ile de Eritromycin antibiyotiğinin MIK(Minimal inhibitör konsantrasyonu) değerleri incelenmiştir. L.garvieae suşlarının; disk diffüzyon testi ve ATB VET sistemine göre
Amoxicillin+clavulanic acid, Ampicillin, Enrofloxacin, Vancomycin, Tetracycline, Doxycycline, Chloramphenicol, Erytromycine, Nitrofurantoin, Cephalotin, Amoxicillin, Cefoperazon, Spectinomycin, Pristinamycin, Cotrimoxazol, antibiyotiklerine duyarlı oldukları, Kanamycin, Cefuroxime, Lincomycin, Penicillin, Ofloxacin, Norfloxacin,Ciprofloxacin Ceftriaxone, Clindamycine, Vancomycin, Oxacillin, Streptomycin, Trimethoprim+ Sulfamethoxazole, Gentamicin, Apramycin, Tylosin, Colistin, Sulfamethizol, Flumequin, Oxolinic asit antibiyotiklerine dirençli oldukları tespit edilmiştir. L. garvieae suşlarında eritromisin antibiyotiğinin MIK değerleri 0,032-0,125 µg/mL olarak tespit edilmiştir. Elde
edilen bu değerlere göre; suşların eritromisine duyarlı olduğu görülmüştür.

Tam Metin: PDF