SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

İzmir Körfezi’nden İskenderun Körfezi’ne Kadar Olan Sahil Boyunca Uzatma Ağlarıyla Avcılığı Yapılan Karides Türleri

Gürel Türkmen

Özet


Çalışma 27 Haziran- 3 Temmuz 2005 tarihleri arasında İmir Körfezi’nden İskenderun Körfezi’ne kadar olan sahil boyunca gerçekleştirilmiştir. Karides uzatma ağlarıyla avcılığı yapılan beş karides türü (Penaeus (Melicertus) kerathurus, Penaeus (Marsupenaeus) japonicus, Penaeus semisulcatus, Metapenaeus monoceros ve Melicertus hathor)’nün ticari öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Uzatma ağları ile karides avcılığı 10 m ile 50 m’ler arasında çoğunlukla 10–30 m derinliklerde yapılmaktadır. Araştırma sonuçları, uzatma ağları ile yapılan karides avcılığının Akdeniz’de yıl boyunca yapılmasına karşın Ege Denizi’nde Nisan-Kasım aylarında yapıldığını göstermiştir.

Tam Metin: PDF