SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

Effect of Different Cryoprotectants on Viability of Mirror Carp (Cyprinus carpio) Spermatozoa

Yusuf Bozkurt

Özet


Bu çalışmada, farklı kriyoprotektantların dondurulmuş aynalı sazan (Cyprinus carpio) spermatozoalarının çözüm sonu canlılıkları üzerine olan etkisi araştırıldı. Toplanan spermada miktar, motilite, canlılık süresi, yoğunluk, toplam spermatozoa sayısı ve pH belirlendi. Spermatolojik özelliklerin
belirlenmesinin ardından sperma üç farklı kriyoprotektant içeren sulandırıcı ile sulandırıldı ve 0.5 ml’lik payetler içerisinde 10 dk. süre ile sıvı nitrojen buharında (-196 °C) donduruldu. Payetler 30 °C su banyosunda 30 saniye süre ile çözdürüldü. Çözüm sonu ortalama en yüksek motilite DMSO içeren sulandırıcıda 35,2±1,45 olarak belirlendi. Çözüm sonu ortalama en yüksek canlılık süresi ise gliserol içeren sulandırıcıda 115,2±2,46 s. olarak belirlendi. Sonuç olarak, % 15 oranında DMSO ve gliserol içeren Kurokura solüsyonu aynalı sazan spermasının dondurulmasında başrılı bir şekilde uygulanabilir.

Tam Metin: PDF