SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2005)

Suat Uğurlu Baraj Gölü ile Terice ve Göksu Deresi Balıkları (Ayvacık-SAMSUN)

Selma UĞURLU, Nazmi POLAT

Özet


Yeşilırmak üzerinde olan Suat Uğurlu Bar aj Gölü ile yan kollarından Terice ve Göksu Deresi’nde yaşayan balık türlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, Ekim 2003 –Ekim
2004 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklerin avlanmasında balık türlerine göre değişen farklı av araçları kullanılmıştır. Bu çalışmada 4 familyaya ait (Cyprinidae, Siluridae, Salmonidae, Percidae) 7 tür, Abramis brama (Linnaeus 1758), Capoeta tinca (Heckel 1843), Carassius gibelio (Bloch 1782), Leuciscus cephalus (Linnaeus 1758), Vimba vimba (Linnaeus 1758), Silurus glanis Linnaeus 1758, Perca fluviatilis Linnaeus 1758 ve 1 alttür Salmo trutta
macrostigma (Dumeril 1858) tanımlanmıştır. Her balık türünün taksonomik özelliklerine ait bulgularımız daha önce yapılan taksonomik çalışmalarda kaydedilen bulgular ile
karşılaştırılmış ve her taksonun orijinal fotoğrafı gösterilmiştir. Araştırma alanında tanımlanan balık türleri ulusal ve uluslararası listelerdeki korunma durumlarına göre gruplandırılmış, ihtiyofaunanın korunması ve değerlendirilmesi konusunda bazı öneriler sunulmuştur.

Tam Metin: PDF