SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 12 (2004)

Ağlasun Deresi’nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi

Hasan KALYONCU, Murat BARLAS, Ömer Osman ERTAN, Hatice GÜLBOY

Özet


Bu çalışmada, Ağlasun Deresi üzerinde seçilen 3 istasyondan Nisan1995-Mart 1996 tarihleri arasında epilitik alg örnekleri toplanmış ve su numuneleri alınmıştır. İncelemeler sonucunda epilitik alglerden 75 takson tespit edilmiştir. Her istasyon için epilitik alglere göre su kalitesi tayini yapılmış ve istasyonlarda
belirlenen taksonların sıklık ve baskınlıkları belirlenmiştir. Fizikokimyasal verilere göre de su kalitesi tayini yapılmış ve her iki indekse göre de akarsuda iki farklı su kalitesi basamağı tespit edilmiştir. 1. istasyon epilitik alglere göre I. su kalite seviyesinde, 2. ve 3. istasyonda I-II. su kalite seviyesinde belirlenmiştir. Fizikokimyasal parametrelere göre 1. İstasyon I-II. su kalite seviyesinde, 2. ve 3. istasyonlar ise II. su kalite seviyesinde tespit edilmiştir. Epilitik alglere uygulanan saprobi indeks sonuçları fizikokimyasal verilere göre iyi yönde yarım su kalitesi basamağı sapma göstermiştir. Ayrıca her istasyonda epilitik alg çeşitliliği hesaplanmıştır. Çeşitlilik değerleri de su kalitesi ile bağlantılıdır ve kirlilik arttıkça çeşitlilik azalmıştır.

Tam Metin: PDF