SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 12 (2004)

Diyetteki lipit kaynaklarının levreğin (Dicentrarchus labrax L.,1758) büyüme ve karaciğer yağ asitlerine etkisi

Arzu Özlüer HUNT, Nazmi TEKELİOĞLU

Özet


Bu çalışma da, farklı seviyelerde soya yağı (SY) ve balık yağının (BY) levrekde büyüme ve karaciğer yağ asitleri kompozisyonuna etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Başlangıç ağırlığı 4,80±0,25 g olan balıklar 210 l hacmindeki fiberglas tanklara (20 balık/tank) stoklanmışlardır. Bütün gruplardaki balıklar farklı seviyelerde lipit içeren 5 farklı diyetle beslenmişlerdir. Çalışma 105 gün sürdürülmüştür. En yüksek büyüme performansı 1. diyetle (%12 BY) beslenen grupta, bunu takiben 5. diyetle (%12 SY) beslenen
grupta görülmüştür. Ayrıca, yem değerlendirme oranı, protein etkinlik oranı, kondisyon faktörü ve yem tüketimi belirlenmiştir. Bütün gruplarda karkas analizleri arasında, lipit içerikleri dışında istatistiksel olarak önemli bir fark belirlenmemiştir (P>0,05). Bütün grupların karaciğer yağ asitleri bileşenleri arasında istatistiksel olarak önemli fark belirlenmiştir (P

Tam Metin: PDF