SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 12 (2004)

Çapalı Gölündeki (Afyon–Isparta) turna balığı (Esox lucius L., 1758) populasyonunun büyüme ve beslenme özellikleri

Fahrettin KÜÇÜK, Salim Serkan GÜÇLÜ

Özet


Bu araştırmada, Çapalı Gölü’ndeki (Afyon-Isparta) turna balığı (Esox lucius L., 1758) populasyonunun yaş, eşey, ağırlık ve boy dağılımı, boy – ağırlık ilişkisi, von Bertalanffy boyca büyüme değişkenleri, kondisyon faktörü ve sindirim kanalı içerikleri belirlenmiştir. İki aylık aralıklarla, farklı göz açıklıklarındaki sade uzatma ağları (4,6–4.8–5,2–5,4 mm) ve fanyalı ağlar (10, 11, 13 mm) ile yakalanan 311 adet turna balığı örneklerinin %42,12’ si dişi, %57,87’ si erkek bireylerden oluşmaktadır. Örnekler, 0–IV yaş grubu arasında olup, ağırlıkları 84–747 g ve çatal boyları 20,5–47,5 cm arasında değişmektedir. Populasyonun boy – ağırlık ilişkisi W=0,0226L2,7195 olarak hesaplanmıştır. Von Bertalanffy boyca büyüme denklemi populasyon için (dişi+erkek); Lt = 48,84 [1–e – 0,416 (t + 1,449)], erkekler için Lt = 61,14 [1–e – 0,072 (t + 6,316) ] ve dişiler için Lt = 36,85[1–e – 0,397 (t + 1,680)] olarak belirlenmiştir. Ortalama kondisyon faktörü ise 0,877±0,009 olarak hesaplanmıştır.

Tam Metin: PDF