SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 12 (2004)

Clarias lazera (Valenciennes, 1840)’da kadmiyumun solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularındaki birikimi

Zafer KUŞATAN, Bedii CİCİK

Özet


Bu araştırmada kadmiyumun, farklı süre ve ortam derişimlerinin etkisinde, besin olarak tüketilen Clarias lazera (kara balık) ’nın çeşitli doku ve organlarındaki birikimi incelenmiştir. Balıklar 1, 7 ve 14 gün sürelerle kadmiyumun 0,25, 0,50, 0,75 ve 1,00 ppm’lik derişimlerinin etkisinde bırakılarak, karaciğer, solungaç, böbrek, dalak ve kas dokularındaki metal birikimi, atomik absorbsiyon spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir.
Doku ve organlardaki kadmiyum birikimi etkide kalma süresi ve ortam derişimindeki artışa paralel olarak artmıştır. Kadmiyum birikimi bakımından incelenen doku ve organlar arasında aşağıdaki ilişki saptanmıştır; Böbrek > Dalak > Solungaç > Karaciğer > Kas

Tam Metin: PDF