SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 12 (2004)

Atatürk Baraj Gölü’ndeki Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)’un spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi

Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL

Özet


Bu çalışma, erkek Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) balıklarının spermatolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı. Üreme sezonunda, 23 erkek C. luteus’tan sperma abdominal masaj yöntemi ile alındı. Alınan spermalarda, miktar, motilite, motilite süresi, yoğunluk ve pH belirlendi. Bunların dışında, canlı ağırlık ile total boy ölçüldü ve bu parametreler ile spermatolojik özellikler arasındaki
korelasyonlar araştırıldı. C. luteus spermalarında; miktar (ml), motilite (%), motilite süresi (sn), yoğunluk (x 109 /ml) ve pH değerleri sırasıyla ortalama 0,75 ± 0,05, 50,65 ± 3,76, 167,6 ± 15,4, 12,14 ± 1,44 ve 8,01 ± 0,11 bulundu. Motilite süresi, spermatozoa yoğunluğu ve pH sperma alma dönemlerinden önemli şekilde etkilendi (P

Tam Metin: PDF