SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 12 (2004)

Farklı besin ve tuzluluk koşullarının L tipi rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1856) kültürüne etkisi

Sevgi SAVAŞ, Zekiye GÜÇLÜ

Özet


Bu çalışmada, L tipi rotifer (Brachionus plicatilis) kültürüne 5 farklı mikroalg türü (Tetraselmis suecica, Chlorella sp. Isochrysis galbana Nannochloropsis oculata, Dunaliella tertiolecta) ve 7 farklı tuzluluk (‰5, ‰10, ‰15, ‰20, ‰25, ‰30, ‰35) oranının etkisi araştırılmıştır. Deneme kesikli kültür metoduna göre sürekli aydınlatma altında 25 °C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Deneme başında her bir tüpe 1 adet amiktik dişi konulmuş; birey sayısı, büyüme hızı, ikilenme zamanı ve günlük rotifer üretim miktarı 8 gün boyunca belirlenmiştir. Maksimum birey sayısı (372,00±1,52 rot./ml) ve günlük rotifer üretimi (46,375±0,190 rot./ml/gün) ‰30 tuzlulukta T. suecica ile beslenen grupta, maksimum büyüme hızı (0,821±0,006 /gün) ve minimum ikilenme zamanı (0,840±0,001 gün) ise ‰10 tuzlulukta D. tertiolecta ile beslenen rotiferlerde tespit edilmiştir. Kullanılan besin ve tuzluluk oranlarının birey sayısı, büyüme hızı, ikilenme zamanı ve üretim miktarı üzerine etkisi istatistikî olarak (P

Tam Metin: PDF