SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2006)

Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Larvalarının Kültür Koşullarında Erken Dönem Gelişimleri*

Deniz Çoban, H. Okan Kamacı, Cüneyt Süzer, Kürşat Fırat

Özet


Bu çalışmada yoğun kültür koşulları altında üretilen sivriburun karagöz (Diplodus puntazzo) larvalarının notokorda bükülme zamanına göre boy ve ağırlık gelişimleri incelenmiştir. Prelarval dönemde yumurtadan çıkıştan itibaren 12 saat boyunca larvalar örneklenmiş ve total boy (TB), vitellüs kesesi hacmi ve yağ damlası hacmi hesaplanmıştır. Larval gelişim, yumurtadan çıkıştan itibaren 42. güne kadar tanımlanmıştır. Larvalar yumurtadan çıktıkları andan itibaren canlı yemin tamamen kesildiği güne kadar üç günde bir örneklenmiştir. Sivriburun karagöz larvaları 15 m3 tanklarda, değişken fotoperiyot rejimi altında tutulmuş ve ağız açılımıyla birlikte rotifer, Artemia nauplii ve Artemia metanauplii ile beslenmiştir. Yeşil su tekniği 30-40.104 hücre.ml-1 olacak şekilde Nannochloropsis sp. and Isochrysis sp. türleri verilmiştir. Yumurtadan çıkan larvanın total boyu 2,91±0,11 mm, vitellüs kesesi hacmi 0,338375±0,0434 mm3, yağ damlası hacmi 0,007609±0,00251 mm3 olmuştur. Vitellüs kesesi 20,0±0,05°C su sıcaklığında 96. saatte 3,35±0,15 mm TB emilirken, yağ damlası tükenmesi 120. saatte 3,47±0,13 mm TB’da olmuştur. Yumurtadan çıkan prelarvanın kuru ağırlığı 0,0189±0,0011 mg olurken notokorda bükülmesinin meydana geldiği 15 günde 0,0895±0,002 mg ve notokorda bükülmesinin sonlandığı 24. günde 0,2806±0,0048 mg olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonlandığı 42. günde kuru ağırlık 2,9018±0,0121 mg olmuştur.

Tam Metin: PDF