SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2006)

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularında Ağırlık ve Akut Amonyak Toksisitesi İlişkisi

Mehmet KIR, Tülin ARSLAN

Özet


Bu çalışmada, üç farklı büyüklükte (1, 5 ve 10 g) gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının, 13°C su sıcaklığında ve pH 7.0 seviyesinde, amonyak LC50 değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca balık büyüklüğü ile türün 24, 48, 72 ve 96 saatlik amonyak LC50 değerleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Toplam Amonyak Nitrojeni (TAN) için 96 saatlik LC50 değerleri 1, 5 ve 10 g balık yavrularında, sırasıyla 10.57 mg/L, 3.39 mg/L ve 2.50 mg/L olarak tespit edilmiştir. Her ağırlık grubu için, güvenli üst TAN seviyesi sırasıyla 1.05 mg/L, 0.33 mg/L ve 0.25 mg/L olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçları balık ağırlığının artmasıyla amonyak LC50 değerinin azaldığını göstermiştir.

Tam Metin: PDF