SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2008)

Üç Farklı Su Sıcaklığı Rejiminde, Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS 1811) Alevinlerinin Boy Artışı, Maksimum Alevin Ağırlığı ve Gelişim İndeksi

Nadir BAŞÇINAR, Eyüp ÇAKMAK, Nilgün AKSUNGUR

Özet


Çalışmada, Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) alevinlerinin, çıkıştan besin keselerini tamamen tükettikleri döneme kadar boy artışı, maksimum alevin ağırlıkları, gelişim indeksleri ve ölüm oranlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Yumurtaları çıkışa kadar su sıcaklığı 9,0 ± 0,54 °C olan kaynak suyunda kuluçkalanmış ve çıkışı takiben alevinler üç gruba ayrılmıştır. İlk grup (9±0,2°C, 1750 adet), kuluçkalamanın gerçekleştiği, ikinci grup (16±0,2°C, 2050 adet) ve son grup (5±1,43°C, 1600 adet) ise su sıcaklığının tamamen doğal olarak değişen dere suyunda (5,0±1,43 °C) inkübe edilmiştir.
Yumurtadan çıkış anında ortalama larva boyu 11,65±0,47 mm ve toplam ağırlık 72,43±3,01 mg iken, besin kesesi tamamen tüketildiğinde bu değerler sırasıyla 5 °C grubunda 23,85±0,58 mm ve 92,04±8,92 mg; 9 °C grubunda 23,25±0,43 mm ve 80,26±5,77 mg ve 16 °C grubunda ise 22,00±0,62 mm ve 68,54±4,61 mg olarak ölçülmüş, gruplar arasında farklılıklar önemli (P

Tam Metin: PDF