SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2008)

Alabalık Yemlerinde Alternatif Protein Kaynakları Kullanımı ve Kültür Balıkçılığının Geleceği Açısından Önemi

Fatime ERDOĞAN

Özet


Gökkuşağı alabalığı (O. mykiss) lezzetliliği, et kalitesi, işlenebilirliği (taze, dondurulmuş, füme, konserve vb.) gibi özellikleri ile dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen türler arasında yer almaktadır. 2005 yılı dünya üretim rakamı 487 bin ton iken Tacon’a göre 2010 yılında bu rakam 839 bin tona ulaşacaktır. Şüphesiz yüksek protein ve yüksek enerjili yemlere ihtiyaç duyan karnivor balıkların üretimi dünyanın mevcut balık unu ve balık yağı stoklarına daha fazla yük getirecektir. Bu durum diğer karnivor balıkların yetiştiriciliğinde olduğu gibi yüksek oranda balık unu içeren alabalık yemlerinde de alternatif protein kaynakları arayışını zorunlu hale getirmektedir. Bazı geri dönüşüm ürünlerinden (et-kemik unu, kanatlı işleme ürünleri, deniz ürünleri işleme artıkları v.b.) balık ununa dönüşüm elde edilebilse, neredeyse dünya balık unu üretiminin %80’i kadar balık unu sağlanabilir. Mikroorganizmalar da önemli oranda protein, karbonhidrat, vitamin içermeleri nedeniyle insan ve hayvan yemi olarak kullanılmakta, ancak düşük sindirim oranlarına sahip olmaları problem yaratmaktadır. Bundan dolayı tahıl ve yağlı tohum ürünleri gelecekte yemlerde protein ve enerji kaynağı olma umudu taşımaktadır. Bu kaynakların büyük çoğunluğunun besin değerini ve sindirilebilirliğini arttırmak için özel işlemlerden geçirmek, enzim eklemek gibi farklı uygulamalar araştırılmaktadır. Alabalık yetiştiriciliğinin devamlılığı hayvansal ve bitkisel alternatif protein kaynaklarının reel bir şekilde kullanımı ile mümkün olabilecektir.

Tam Metin: PDF