SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2009)

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Yersinia ruckeri’ye Karşı Enrofloksasinin Etkisi

Cebrahil TÜRK, H. Bayram GÖKHAN, Mikail ÖZCAN, Ünal İSPİR

Özet


Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularına banyo şeklindeki uygulanan enrofloksasin’in yersiniosis’e karşı etkisi araştırıldı. Çalışmada ağırlıkları yaklaşık 0,606 g olan toplam 240 adet balık kullanıldı. Balıklar öncelikle 2 dakika süre ile, 9.8 x 106 hücre ml-1 canlı Yersinia ruckeri bakterisi ile banyo yaptırılarak infekte edildi. Daha sonra enfekte balıklara 2,5 mg/L enrofloksasin dozu ile uygulamanın 1, 3 ve 5. günlerinde; 30, 60 ve 180 dk.’lık farklı banyolar yaptırıldı. Ölüm oranları 21 gün boyunca gözlendi. Deneysel ve kontrol grubu balıklarının ölüm yüzdeleri ve nisbi hayatta kalma oranları (RPS) tespit edildi. Y. ruckeri’ye karşı grupların sırasıyla % 77.44, % 71.43 ve % 60.33 RPS gösterdiği kaydedildi. Kontrol grubunda ise balıkların % 93,33’ünün öldüğü tespit edildi.

Tam Metin: PDF