SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2009)

Fırat Nehri Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Yaş Gruplarına Göre Bazı Organları ile Et Verimi Arasındaki İlişki

Rahmi AYDIN, Mevlüt Şener URAL, Mehmet Nuri ÇAKMAK, Dursun ŞEN

Özet


Bu çalışmada, Oncorhynchus mykiss populasyonunun bazı vücut organlari ile et verimi arasındaki ilişki incelenmiştir. O. mykiss populasyonuna ait 78 bireyin yaş, ortalama toplam boy ve ağırlık oranları sırasıyla 2-6; 21,73 ± 0,70 – 34,35 ± 1,18 cm ve 106,98 ± 9,03 – 623,95 ± 94,23 g olarak bulunmuştur. En yüksek net et oranı IV. yaş grubunda (% 61,81), en düşük oran ise II. yaş gurubunda (% 56,57) bulunmuştur. Yaş gruplarına göre gökkuşağı alabalığının deri, yüzgeç, baş, iskelet ve iç organ oranları sırasıyla % 9,94-13,13; % 1,04-1,32; % 9,26-12,93; % 3,32-4,60 ve % 11,45-16,72 olarak hesaplanmıştır. Balık ağırlığı ile et verimi, deri, yüzgeç, baş, iskelet ve iç organ ağırlıkları arasında önemli bir ilişki bulunmuştur.

Tam Metin: PDF