Cilt 2, Sayı 12 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Özet PDF
Sabri BİLGİN, Necati SAMSUN, Ferhat KALAYCI, Osman SAMSUN
Ağlasun Deresi’nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi Özet PDF
Hasan KALYONCU, Murat BARLAS, Ömer Osman ERTAN, Hatice GÜLBOY
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite’nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı Özet PDF
Orhan DEMİR, Nalan Özgür AYBAL
Diyetteki lipit kaynaklarının levreğin (Dicentrarchus labrax L.,1758) büyüme ve karaciğer yağ asitlerine etkisi Özet PDF
Arzu Özlüer HUNT, Nazmi TEKELİOĞLU
Cyprinus carpio (L.)’da bakırın kas ve karaciğer dokularındaki birikiminin total protein derişimi üzerine etkileri Özet PDF
Bedii CİCİK, Özcan AY, Fahri KARAYAKAR
Çapalı Gölündeki (Afyon–Isparta) turna balığı (Esox lucius L., 1758) populasyonunun büyüme ve beslenme özellikleri Özet PDF
Fahrettin KÜÇÜK, Salim Serkan GÜÇLÜ
Levrek balığında (Dicentrarchus labrax) vitamin ve koruyucu dozda antibiyotik uygulamalarının larva ve genç yavrularda gelişim ve direnç üzerine etkisi Özet PDF
Sema Akınlar YÜKSEL
Seyhan Nehri’nin kollarından birini oluşturan Sarıçam Deresi’nin fizikokimyasal ve bakteriyolojik özellikleri Özet PDF
Arzu Özlüer HUNT, Ercan SARIHAN
Clarias lazera (Valenciennes, 1840)’da kadmiyumun solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularındaki birikimi Özet PDF
Zafer KUŞATAN, Bedii CİCİK
Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme Özet PDF
Fahrettin KÜÇÜK, Salim Serkan GÜÇLÜ
Atatürk Baraj Gölü’ndeki Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)’un spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi Özet PDF
Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Zafer DOĞU, Reşat DEMİRKOL
Farklı besin ve tuzluluk koşullarının L tipi rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1856) kültürüne etkisi Özet PDF
Sevgi SAVAŞ, Zekiye GÜÇLÜ
Sarıyar Barajı Planktonik Algleri Kısım: I - Cyanophyta Özet PDF
Tahir ATICI
Orta Karadeniz (Sinop)’de kalkan avcılığı, birim çabadaki av miktarı ve kalkan ağlarının özelliklerinin belirlenmesi Özet PDF
Necati SAMSUN, Ferhat KALAYCI