Cilt 1, Sayı 2 (2005)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Development of the liver and pancreas in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Özet PDF
KENAN ÇINAR, NURGÜL ŞENOL
Kızılırmak Nehri Delice Irmağı’nda yaşayan Capoeta capoeta sieboldi (Steindachner, 1864)’nin büyüme ve üreme özellikleri Özet PDF
Ali GÜL, Mehmet YILMAZ, Ömer SAYLAR
Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da kadmiyum’un solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularındaki birikim ve arıtımı Özet PDF
Cahit ERDEM, Bedii CİCİK, Serda KARAYAKAR, Fahri KARAYAKAR, Sahire KARAYTUĞ
Suat Uğurlu Baraj Gölü ile Terice ve Göksu Deresi Balıkları (Ayvacık-SAMSUN) Özet PDF
Selma UĞURLU, Nazmi POLAT
Karagöl (Çubuk-Ankara) alg florası Özet PDF
İlkay AÇIKGÖZ, Tülay BAYKAL
Foça Körfezi’nde baskın olan bentik organizma türleri Özet PDF
Özlem CENGİN, Yunus Ömer BOYACI, Hakan DİDİNEN
Flavobacterium psychrophilum izolatlarının teşhisinde API ZYM kullanımı ve ATB VET ile antimikrobiyal duyarlılığın belirlenmesi Özet PDF
Behire Işıl DİDİNEN, Öznur DİLER, Seçil EKİCİ, Soner ALTUN