Cilt 2, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Karacaören - I Baraj Gölü'ndeki Sudak, Sander lucioperca (L., 1758) Populasyonunun Besin ve Beslenme Özellikleri* Özet PDF
Zehra Arzu BECER ÖZVAROL
Farklı İnkübatörlerin Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalarının Çıkış Oranı Üzerine Etkileri Özet PDF
Hamdi AYDIN, Ferhat ÇAĞILTAY
Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Larvalarının Kültür Koşullarında Erken Dönem Gelişimleri* Özet PDF
Deniz Çoban, H. Okan Kamacı, Cüneyt Süzer, Kürşat Fırat
Arthrospira platensis (Natron Gölü/Çad), Arthrospira maxima (Natron Gölü/Çad) ve Arthrospira platensis (Parachas Gölü/Peru)’in Suşlarının Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet PDF
Edis Koru
The Efficacy of Clove Oil as an Anaesthetic for Wels (Silurus glanis L.) Özet PDF
Angel ZAIKOV
The Feeding Habits and Assimilation Efficiencies of Three Cyprinid Species in Lake Gölköy (Bolu-Turkey) Özet PDF
Hakan TURKER
Afyonkarahisar İli Su Kenesi (Acari; Hydrachnidia) Faunası Özet PDF
Ferruh AŞÇI, Ahmet BURSALI, Muhlis ÖZKAN
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularında Ağırlık ve Akut Amonyak Toksisitesi İlişkisi Özet PDF
Mehmet KIR, Tülin ARSLAN