Cilt 5, Sayı 1 (2009)

1. Alabalık Sempozyumu Özel Sayısı

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Appropriate Trout Feed Protects Environment and Results in Valuable Human Foodstuffs PDF
Werner STEFFENS
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Görülen Costiasis Enfestasyonu ve Tedavisi Özet PDF
Fikri BALTA, Şevki KAYIŞ, Zeynep DENGİZ BALTA
Bazı Bitki Özütlerinin Önemli Alabalık Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkileri Özet PDF
Hakan Türker, Arzu U. Türker
Mersin İli Elvanlı Köyü’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği Yapılan Su Kaynaklarında Bakteriyel Yükün Araştırılması Özet PDF
Selmin ÖZER, Pınar BULDUKLU, Ersin ÖZER, Orhan Özkan AKOL
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Yersinia ruckeri’ye Karşı Enrofloksasinin Etkisi Özet PDF
Cebrahil TÜRK, H. Bayram GÖKHAN, Mikail ÖZCAN, Ünal İSPİR
Fırat Nehri Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Yaş Gruplarına Göre Bazı Organları ile Et Verimi Arasındaki İlişki Özet PDF
Rahmi AYDIN, Mevlüt Şener URAL, Mehmet Nuri ÇAKMAK, Dursun ŞEN
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Yumurtasından Havyar Yapımı ve Bazı Kimyasal Parametreler Üzerine Araştırmalar Özet PDF
Emine ÖZPOLAT, Bahri PATIR
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Havyarında Starter Kültür Kullanımının Raf Ömrü Üzerine Etkisi Özet PDF
Gülderen KURTKAYA, Özden BAŞTÜRK
Balık Hastalıkları ile İlgili Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi Özet PDF
Necla TÜRK, Murat YABANLI
Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın Değerlendirilme Şekilleri Özet PDF
Levent İZCİ, Ali GÜNLÜ, Şengül BİLGİN