Yazar Detayları

AY, Özcan

  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Cyprinus carpio (L.)’da bakırın kas ve karaciğer dokularındaki birikiminin total protein derişimi üzerine etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 12, Sayı 2 (2016) - Araştırma Makaleleri
    Mersin İlinde Tüketime Sunulan ve Ekonomik Önemi Olan Kabuklu ve Yumuşakça Türlerinin Kas Dokularında Ağır Metal Düzeyleri
    Özet  PDF