Yazar Detayları

HUNT, Arzu Özlüer

  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Diyetteki lipit kaynaklarının levreğin (Dicentrarchus labrax L.,1758) büyüme ve karaciğer yağ asitlerine etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Seyhan Nehri’nin kollarından birini oluşturan Sarıçam Deresi’nin fizikokimyasal ve bakteriyolojik özellikleri
    Özet  PDF