Yazar Detayları

ERDEM, Cahit

  • Cilt 1, Sayı 2 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da kadmiyum’un solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularındaki birikim ve arıtımı
    Özet  PDF