Yazar Detayları

AYAS, Deniz

  • Cilt 1, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Seyhan Baraj Gölü Pullu Sazanlarının (Cyprinus carpio L. 1758) Mevsimsel Besin Kompozisyonu ile Sıcak Tütsüleme SonrasI Kimyasal ve Duyusal Değşimleri*
    Özet  PDF