Yazar Detayları

ERGÜDEN, Deniz

  • Cilt 4, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Isparta ve Kahramanmaraş Salmo trutta (L., 1758) Populasyonlarının Genetik Karşılaştırılması
    Özet  PDF