Yazar Detayları

AKSAKAL, Ercüment

  • Cilt 4, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mikrosatellit Markırların Seleksiyon Amaçlı Kullanımı
    Özet  PDF