Yazar Detayları

ÜSTÜNDAĞ, Erdal

  • Cilt 4, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)‘nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi
    Özet  PDF