Yazar Detayları

HARMANTEPE, Fatma Burcu

  • Cilt 4, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri
    Özet  PDF