Yazar Detayları

KURTKAYA, Gülderen

  • Cilt 5, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makaleleri
    Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Havyarında Starter Kültür Kullanımının Raf Ömrü Üzerine Etkisi
    Özet  PDF